Pulcējas tie, kas ir jauni sirdī
 

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā, pēc dievkalpojuma, nu jau gandrīz divus gadus mūsu baznīciņas mansardā, jaukās vasaras dienās pat zem klajas debess, notiek jauniešu tikšanās.

Mūsu draudzē gados jaunu cilvēku nav daudz. Toties mums par lielu prieku uz šīm pārrunām pulcējas tie, kas ir jauni sirdī – gatavi uzdot jautājumus un ieklausīties cits citā, vienmēr atvērti un gatavi diskutēt.

Šajās tikšanās reizēs mēs jauniešu vadītājas Anitas Beieres un mācītāja     Agra Sutras vadībā apspriežam dažādas mūs interesējošas tēmas. Piemēram, mīlestība pret Dievu un cilvēkiem, arī citu reliģiju pārstāvjiem, mūsu lūgšanu dzīve, kā arī par bailēm, pūļa psiholoģiju, vienaldzību, slinkumu.  Interesantas tēmas bija par martīriem un meditāciju.

Pārrunu gaitā viena tēma var nemanot pāraugt citā. Bet dažkārt tēma izrādās tik „karsta”, ka ar vienu tikšanās reizi nepietiek, lai to izsmeltu. Tā tas bija, piemēram, ar tēmām „Kristietība u.c. reliģijas” un „Vienaldzība”. Tēmas „Kristietība u.c. reliģijas” ietvaros mēs Anitas Uzulnieces vadībā noskatījāmies filmu „Viena tēva bērni”. Filma lika daudz ko pārdomāt. Arī tēma „Vienaldzība” izrādījās pārāk plaša, lai pietiktu ar vienu tikšanās reizi. No vienaldzības mēs aizrunājāmies līdz atkarībām un līdzatkarībām, kā arī pārspriedām, kādas ir tuvinieku un draudzes locekļu iespējas palīdzēt šādās grūtībās nonākušajiem.

Jauniešu tikšanās notiek brīvā un draudzīgā atmosfērā, dzerot tēju un dziedot iemīļotas garīgās dziesmas no Taizē kopienas dziesmu krājumiem. Katrs, kas ir vai jūtas jauns, katrs, kurš ir vai tikai domā par pievienošanos draudzei, ir mīļi aicināts pievienoties mums.
No 2009. gada decembra ir sākusi darboties LELB JC mājaslapa -www.jauniesucentrs.lv