Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Kristīnes Vanagas sprediķu audioieraksti, 2011, 2012, 2013
- Kristīnes Vanagas sprediķu audioieraksti, 2010
- Kristīnes mammas Veltas Vanagas piemiņas lappuse
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 


Velta Vanaga, dz. Viļumsone (23.10.1933.-13.05.2011.)

dzimusi četru bērnu ģimenē kā otrais bērns. Vecākā māsa Aina un jaunākais brālītis Jānis jau ir mūžībā. Māsa Ausma joprojām ir mūsu vidū, tieši pēdējos gados sniegusi  Veltai garīgo atbalstu.

Jau no 5 gadu vecuma Velta strādāja dārzā, jo ģimene pārtika no tēva – automehāniķa algas un dārzeņu pārdošanas. Vecmāmiņa bērnus veda uz svētdienas skolu Jaunās Ģetrūdes baznīcā un, vēlāk, arī Velta audzināja meitas , par prioritārām izvirzot kristīgās vērtības.

Bērnību pārtrauca karš, kura sākumā bez vēsts pazuda Veltas tētis Miķelis Reinholds. Pēc kara viņš atgriezās smagi slims, izrādījās, ka vācieši viņu bija mēģinājuši aizvest spaidu darbos uz Vāciju, taču Miķelis nomucis no kuģa un kara laiku pavadījis Kurzemes katlā.

 Kara laikā Velta uzsāka skolas gaitas. Tēvs nomira, kad Velta mācījās 7. klasē, un Veltai, paralēli mācībām, bija jāuzsāk darba gaitas. Velta pabeidz Rīgas pedagoģisko skolu pirmsskolas pedagoga specialitātē, vakaros strādājot par bērnu dārza audzinātāju. Pēc skolas beigšanas  Velta tika nozīmēta darbā Kuldīgā, kur strādāja ar lielu entuziasmu, kaut gan dzīvoklītī krāsns nebija kurināma un, ne tikai, zvaigznes pa jumtu esot spīdējušas iekšā, bet arī lietus bijis jāsavāc bļodās. Vēlāk Velta strādāja Rīgas 13. bērnudārzā un ilgus gadus viena kopa saslimušo mammu. Arī vēlākajos gados Velta daudz laika veltīja, palīdzot citiem, tā piemēram, palīdzēja māsai Ainai uzdzināt meitu Anitu, lai māsa varētu iegūt augstāko izglītību. Velta ilgus gadus ikdienā aprūpēja Paulīni un Eidi Bulderus,  kaut nebija tiem tuvākā radiniece. Divdesmit piecu gadu vecumā Velta kļūst par jaundibināmā Rīgas 94. bērnudārza vadītāju, kam vēlāk atver diennakts filiāli. Novērtējot Veltas organizatores un vadītājas panākumus, pēc trīs gadiem viņai uztic organizēt jaundibināmo Zinātņu akadēmijas Rīgas 126. bērnudārzu. Velta ar lielu entuziasmu, enerģiju uz prasmi vada bērnudārza celtniecību, projektē bērnu atpūtas laukumus, izveido un, lielāko dzīves daļu, vada lielisku, augsti novērtētu izglītības iestādi, kas gūst atzinību pārraudzības iestādēs un sabiedrībā. Velta ir ne tikai, uzcēlusi bērnudārzu, izveidojusi vairākus bērnudārzu dārzus, bet arī, uzcēlusi vasarnīcu Garciemā, iekārtojusi un rūpīgi kopusi dārzus Garciemā, Rīgā.

Savu nākamo vīru Velta satika darbā, kārtojot bērniem vasaras nometni. Valdis Vanags tajā laikā strādāja Izglītības ministrijā par skolu inspektoru, un viņš palīdzēja Veltai atrast piemērotāko Jūrmalas skolu nometnei.

1960. gadā Velta apprecējās ar Valdi. Izveidojas brīnišķīga ģimene, kuras sabiedrībā tiecās uzturēties daudzi. Velta mīļi tika uzņemta kuplajā Vanagu dzimtā, turpmāk, lieliska pavāre būdama,  meistarīgi klāj galdus un ravē dārzus arī Dzelzavā. Ļoti gaidītas un lolotas, ar desmit gadu starpību, piedzima divas meitas – Liene un Kristīne. Liene izvēlējās muzikoloģes un mūzikas teorijas pedagoģes karjeru, Kristīne teoloģiju un sociālo darbu.  

Veltai bija tikai četrdesmit pieci gadi, kad pāragri nomirst vīrs. Kristīnītei ir tikai pieci gadiņi, Liene tikko uzsākusi mācības vidusskolā. Neskatoties uz milzīgo morālo zaudējumu un materiālajām grūtībām, Velta izskolo abas meitas visaugtākajās skolās. Liels atbalsts ir mirušā vīra radi, kas nekad nenogurst atbalstīt Veltu.

Veltu ar gaišām domām atceras cilvēki, kuru bērnus Velta ir skolojusi un audzinājusi, ar ko sadarbojusies, radi un draugi, kurus vienmēr centusies atcerēties svinamajās dienās.

Centās, lai apkārtējie cilvēki justos labi: vienmēr bagātīgi cienāja, līdz pēdējam elpas vilcienam iepriecināja cilvēkus ar savu humora izjūtu.

Velta vienmēr ir ļoti daudz un smagi strādājusi, cenšoties pati paveikt visu un izdarīt to vislabākajā kvalitātē. Nesaudzējot sevi, kā pati vienmēr teica, jāstrādā ir pāri spēkiem, sakot, ka atpūtīsies tikai zārkā. Pašlaik koši zied Veltas stādītie augļu koki, ogu un košuma krūmi un puķes.


1..JPG
vv_0001.jpg
vv_0002.jpg
vv_0003.jpg
vv_0004.jpg
vv_0005.jpg
vv_0006.jpg
vv_0007.jpg
vv_0008.jpg
vv_0009.jpg
  
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »